საწყისი კონტაქტი
GEO ENG
GEL/USD   2.6816            GEL/EUR   2.8806            GEL/GBP   3.3493            GEL/TRY   0.7160

აბბის მიზანია ჩამოყალიბდეს საქართველოს წამყვან აქტივების მართვის კომპანიად, რომელიც მორგებული იქნება ყოველი კონკრეტული კლიენტის მოთხოვნებზე.

აბბის სტრატეგიაა დაეხმაროს ინსტიტუციონალურ და კერძო ინვესტორებს განვითარებულ და განვითარებად მსოფლიო ბაზრებზე ინვესტირების პოტენციალის ათვისებაში. ინვესტორებს შესთავაზოს თანამონაწილეობა და სტაბილური მოგება გრძელი და მოკლე პოზიციების მქონე საინვესტიციო ფონდში. ხოლო მათ, ვისაც აქვთ სურვილი წარმართონ საინვესტიციო პორტფელი საკუთარი ან კონკრეტულად მათზე მორგებული სტრატეგიით, აბბი სთავაზობს ინდივიდუალურად მართულ ანგარიშებს.

აბბი ასევე მიზნად ისახავს დაეხმაროს უცხოელ ინვესტორებს საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესწავლაში და საინვესტიციო შესაძლებლობების აღმოჩენაში. აბბი ასევე სთავაზობს უცხოელ ინვესტორებს დახმარებას მათი ქართული შვილობილი კომპანიების მართვაში, ფინანსურ გამჭვირვალობის და კორპორაციულ მართვის საკითხთა გაუმჯობესებაში.

 
Copyright ©2009 ABBEY Asset Management
All Rights Reserved.
Design by Saba Chkhaidze; Web Development by Tea Kharitonashvili