საწყისი კონტაქტი
GEO ENG
GEL/USD   2.6816            GEL/EUR   2.8806            GEL/GBP   3.3493            GEL/TRY   0.7160

}  ქონების მართვა

}  აქტივების სტრატეგიული განთავსება

}  საინვესტიციო ანგარიშების ინდივიდუალური მართვა

}  პორტფელის შექმნა და რისკის ანალიზი

}  ბაზრის და საინვესტიციო პორტფელის რეგულარული ანალიზი

}  საინვესტიციო მენეჯმენტი

}  საინვესტიციო შემოთავაზებების რისკის ანალიზი

}  პენსიაზე გასვლის დაგეგმვა

 
Copyright ©2009 ABBEY Asset Management
All Rights Reserved.
Design by Saba Chkhaidze; Web Development by Tea Kharitonashvili