საწყისი კონტაქტი
GEO ENG
GEL/USD   2.6816            GEL/EUR   2.8806            GEL/GBP   3.3493            GEL/TRY   0.7160
 
"ალდაგის" საპენსიო ფონდი

"ალდაგის" საპენსიო ფონდი არის "ალდაგის" სადაზღვევო ჯგუფის ნაწილი ("საქართველოს ბანკის" შვილობილი კომპანია). "ალდაგი" წარმოადგენს 2006 წელს საქართველოს ორი მთავარი სადაზღვევო კომპანიის"ალდაგის" და "ბისიაის" წარმატებულ გაერთიანებას. აბბი მართავდა "ალდაგის" საპენსიო ფონდს 2008 წლის ივლისიდან 2013 წლის ივლისამდე.


ამ პერიოდის განმავლობაში მიღწეულ იქნა შემდეგი შედეგები:


}  "ალდაგის" საპენსიო ფონდის აქტივების მთლიანი ღირებულება გაიზარდა 494%–ით, 1.5 მილიონი ლარიდან 9.0 მილიონ ლარამდე 

} "ალდაგის" საპენსიო ფონდის კუმულატიურმა საინვესტიციო მოგებამ 115,6% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად აჭარბებს ამავე პერიოდში ქვეყანაში დაფიქსირებული ინფლაციის კუმულატიურ 16.8%–იან მაჩვენებელს

}    "ალდაგის" საპენსიო ფონდის საბაზრო წილი გაიზარდა 23%–დან 74%–მდე 

}    "ალდაგის" საპენსიო ფონდის კლიენტთა რაოდენობა გაიზარდა 5,000–დან 7,000–მდე  
Copyright ©2009 ABBEY Asset Management
All Rights Reserved.
Design by Saba Chkhaidze; Web Development by Tea Kharitonashvili