ჩვენი სერვისები

Abbey Asset Management მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგი სახის მომსახურებას:

- ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა (GSE,OTC)
- აქტივების მართვა;
- ინვესტორთა კონსულტაცია ინვესტიციებთან დაკავშირებით;
- კომპანიის მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟაზე განთავსება;
- ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა.