ანგარიშის გახსნა

ინდივიდუალური განაცხადი - შეარჩიეთ შესაბამისი განაცხადის ვარიანტი იურიდიული პირებისთვის და შეავსეთ ფორმა. შევსებული ფორმა შეგიძლიათ შეინახოთ PDF ფორმატში თქვენს კომპიუტერში ან დაბეჭდოთ პირდაპირ პრინტერიდან. გთხოვთ, გაუგზავნოთ დაბეჭდილი ფორმა თქვენს უფლებამოსილ ბროკერს სველი ხელმოწერით (ლურჯი კალმით)